Parish of St Matthew the Apostle,
Douglas, Isle of Man

Manx Gaelic Prayers

Click here to listen

Ayr ain t'ayns niau,
Casherick dy row dty ennym.
Dy jig dty reeriaght.
Dty aigney dy row jeant er y thalloo, myr t'eh ayns niau.
Cur dooin nyn arran jiu as gagh laa.
As leih dooin nyn loghtyn,
myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn oi.
As ny leeid shin ayns miolagh, agh livrey shin veih olk:

Son lhiat's y reeriaght, as y phooar, as y ghloyr,
son dy bragh as dy bragh.
Amen

Click here to listen

Grayse nyn Jiarn Yeesey Creest,
as graih Yee,
as sheshaght gherjoil y Spyrryd Noo,
dy row marin ooilley er son dy bragh.
Amen

O YEE Ooilley-niartal, ren liorish dty Vac bannit geamagh er Mian veih boayrd y cheesh, dy ve ny Ostyl as Sushtallagh; Giall dooin grayse dy hreigeil dy chooilley yeearree sondagh as saynt neu-chooie dy verchys, as dy eiyrt er dty Vac cheddin Yeesey Creest, ta bio as reill mayrt's as y Spyrryd Noo, un Jee, seihll gyn jerrey. Amen

O YEE, bun y chee, as fer graihagh er coardail, ayns usher jeed's ta shassoo yn vea veayn ain, yn chirveish ayd's seyrsnys firrinagh; Freill shin dty harvaantyn imlee ayns dy chooilley hoiagh orrin jeh nyn noidyn, dy vod mayd, dy shickyr treishteil ayns dty endeilys, gyn aggle y ghoaill roish pooar noidyn erbee, trooid niart Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Click here to listen

O YEE, son wheesh as dt'egooish nagh vel shin abyl dy dty wooiys; Dy myghinagh giall dy vod dty Spyrryd Casherick ayns dy chooilley nhee nyn greeaghyn y leeideil as y reill, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Click here to listen

YEE Ooilley-niartal, hood's ta dy chooilley chree foshlit, dy chooilley yeearree er-fys, as voyd's nagh vel folliaght erbee er ny cheiltyn; Glen smooinaghtyn ny creeaghyn ain lesh bree dty Spyrryd casherick, dy vod mayd dy firrinagh graih 'chur dhyt, as dy feeu ard-voylley 'choyrt da dty Ennym casherick, trooid Creest nyn Jiarn. Amen.

For more information about Manx Gaelic and to hear further examples visit the Learnmanx.com website

Celtic Cross image from Manx National Heritage